Print

Graaddagen

Wat zijn Graaddagen?graaddagen2

Met graaddagen kunt u uw gasgebruik beoordelen. Wanneer u gas gebruikt als brandstof voor verwarmingsdoeleinden, is het logisch dat uw gasverbruik in koude jaren hoger ligt dan in warme jaren. Om uw gasverbruik onafhankelijk te laten zijn van de buitentemperatuur zijn graaddagen geïntroduceerd. Eén graaddag is bepaald indien de gemiddelde buitentemperatuur 1° C lager is dan 18°C. Twee graaddagen indien de gemiddelde buitentemperatuur lager is dan 2°C, enzovoorts. Omdat een graaddag in de winter anders doorweegt dan de zomer worden ze seizoen-gewogen. Naast graaddagen zijn er koeldagen die hetzelfde doen (ten opzichte van 20°C) voor de koeling. Als laatste de vochtigheid van belang voor uw binnenklimaat.

Netwerkcontract.nl stelt de graaddagen (gewogen en ongewogen), koeldagen, gemiddelde etmaaltemperaturen en RV (=Relatieve Vochtigheid) beschikbaar van het meetstation "de Bilt", zie onderstaande tabel.

 

 graaddagen3

Netwerkcontract.nl ondersteunt bij het gebruik van graaddagen

Veel bedrijven bieden klimaatgegevens aan op hun site, maar hoe nu verder? Voor de volgende gevallen kan Netwerkcontract.nl de graaddagen voor u aanpassen.

 1. U wilt uw gasgebruik laten corrigeren voor graaddagen zodat u het gasverbruik van verschillende jaren goed met elkaar kunt vergelijken.
 2. U wilt niet de graaddagen t.o.v. 18°C weten, maar ten opzichte van een door u bepaald setpunt. (Bijvoorbeeld geschikt voor verzorgingsinstellingen die op een hogere temperatuur stoken (23°C) en dus al sneller hun verwarmingsinstallatie aanspreken)
 3. U wilt niet de koeldagen t.o.v. 20°C weten, maar van 25°C.
 4. U wilt niet de graaddagen van het klimaatstation de "de Bilt" weten, maar van een ander station (Vlissingen, Maastricht, Twente e.v.a.)

Kosten

De kosten voor bovenstaande gevallen staan hieronder aangegeven:

 1. € 50,- voor een 5-jaren overzicht en/of € 50,- voor een maandoverzicht van 1 jaar (normaal het laatste hele jaar)
 2. € 50,- voor het overzicht van de hernieuwd berekende graaddagen per heel jaar
 3. € 50,- voor het overzicht van de hernieuwd berekende koelgraaddagen per heel jaar
 4. € 20,- voor het overzicht van 3 keuzestations van de afgelopen 10 jaar

Indien u geïnteresseerd bent in deze dienst, kunt u dit kenbaar maken op het contactformulier. Een aanvraagformulier zal u dan worden toegezonden.

Print

Benchmark

Benchmark = Vergelijkenbenchmarking3

Een benchmark is het vergelijken van uw energiedata met die van vergelijkbare organisaties. Van verschillende bedrijfstakken beschikt netwerkcontract.nl over de data om uw energiegebruik mee te kunnen vergelijken. Veelal worden energiegebruiks-data vergeleken met het BVO (=Bruto Vloer Oppervlak), maar ook het aantal gasten of ziekenhuisbedden kan worden vergeleken met dat van collega-organisaties. Ook voor bedrijven, waarbij het energiegebruik veelal productieafhankelijk is, bestaan er in sommige gevallen kengetallen.

Tabel

Netwerkcontract.nl biedt deze dienst aan door uw energiegegevens en die van vergelijkbare organisaties in een tabel te presenteren en u per e-mail te verstrekken. Onderstaand is zo'n tabel weergegeven, de genoemde getallen zijn hypotetisch 

 

Uw bedrijf

Vergelijkbare organisatie
Laag

Vergelijkbare organisatie Gemiddeld

Vergelijkbare organisatie
H
oog

Elektriciteitsverbruik

72 kWh/m2

32 kWh/m2

80 kWh/m2

123 kWh/m2

Gasverbruik

15 m3/m2

5 m3/m2

10 m3/m2

15 m3/m2

 

Kosten 

De kosten voor de benchmark bedragen € 50,=. Indien er zowel elektriciteits- als gasdata  beschikbaar zijn, worden deze kosten u slechts één keer in rekening gebracht.

Beschikbare kengetallen

Netwerkcontract.nl heeft kengetallen beschikbaar voor:

 • kantoren
 • zwembaden
 • ziekenhuizen
 • winkels
 • supermarkten
 • basisonderwijs
 • middelbare scholen
 • MBO-HBO-WO
 • Verzorgingstehuizen
 • e.v.a. vragen kan altijd via het contactformulier.
Print

Energiebeheer

energiebeheer2Energiebeheer

Uw bedrijf of organisatie zit niet stil. Ook waar het gaat om energiekostenbeheersing zou u liever een dynamischer beleid willen voeren. Jaarlijks dienen de energiecontracten te worden beoordeeld, de belastingteruggave worden gerealiseerd enzovoorts enzovoorts. Netwerkcontract.nl biedt u de mogelijkheid om, na een project, energiebeheer af te nemen. U gaat op deze wijze na een projectfase een dienstverlening aan met netwerkcontract.nl. Na een project (bijvoorbeeld belastingteruggave), heeft netwerkcontract.nl reeds kennis van uw organisatie en energiekosten en kan u een passende aanbieding doen voor energiebeheer. Zodoende kunt u uw kosten blijvend monitoren en reduceren.

Gereduceerde tarieven

U, als klant, heeft al een relatie met netwerkcontract.nl waardoor er geen offerte- of andere administratieve kosten gemaakt hoeven worden. Hierdoor kan netwerkcontract.nl u tegen gereduceerde tarieven u deze dienst of diensten aanbieden.

Print

Belastingteruggave

Belastingteruggave voor energiebelasting is een interessante wijze om tot kostenbesparingen te komen. Voor verschillende organisaties, en wijzen vaenergiebelasting terugn gebruik is een teruggaafregeling van kracht:

Teruggaafregelingen

 1. Teruggaafregeling kerken en instellingen (klik hier voor het aanvraagformulier)
 2. Teruggaafregeling bij blokverwarming (klik hier voor het aanvraagformulier)
 3. Teruggaafregeling meer dan één onroerende zaak (klik hier voor het aanvraagformulier)
 4. Teruggaafregeling bij gebruik WKK
 5. Teruggaafregeling bij meer leveranciers op één onroerende zaak
 6. Teruggaafregeling elektriciteitsgebruik voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procédés
 7. Teruggaafregeling bij aardgasverbruik niet als brandstof
  e.a.

Kerken, instellingen en blokverwarming

Voor de teruggaafregelingen 1,2 en 3 heeft de belastingdienst al handige tools ontwikkeld om de aanvraag te realiseren. Dit is de transparantie die netwerkcontract.nl eveneens nastreeft. Door op de link te drukken opent zich in een nieuw window de URL naar het aanvraagformulier. Mocht u desondanks toch hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met netwerkcontract.nl. Netwerkcontract.nl rekent voor deze aanvragen 15% van de opbrengsten van de gerealiseerde teruggaaf en  € 50,= administratiekosten per gerealiseerde aanvraag.

WKK, Meerdere aansluitingen e.a.

De teruggaafregelingen 4 t/m 7 en verder zijn minder transparant. Hierbij dient aan nog striktere voorwaarden te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een teruggaaf. Hiervoor is tijd en kennis nodig wat een langer traject impliceert. Netwerkcontract.nl gaat u hierbij helpen waarbij eerst een voorstudie wordt gedaan om te kijken of en hoe u in aanmerking komt of kan komen voor teruggaaf energiebelasting. De tarieven die netwerkcontract.nl hierbij in rekening brengt bedragen 20-40% van de gerealiseerde teruggave en € 50,= administratiekosten. Deze laatste komen te vervallen indien netwerkcontract.nl een aanvraag tot teruggave kan indienen. Neem contact op via het contactformulier uit het hoofdmenu of klik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Print

Home

Netwerkcontract.nlnetwerkcontr optimaal

Netwerkcontract.nl houdt zich bezig met (energie)kostenbesparingen bij haar cliënten. Hiervoor zijn bij netwerkcontract.nl dagelijks adviseurs aan de slag om uw energiekosten te beoordelen en te optimaliseren. Veel klanten van netwerkcontract.nl zijn reeds aangesloten bij een inkoop-organisatie of nemen zelf tegen gunstige tarieven elektriciteit, gas en water af bij hun leveranciers. Een goede stap in kostenbesparing, maar wist u dat de kosten van netbeheer, heffingen, vaste lasten en energiebelasting vaak wel meer dan 50% van uw energierekening bepalen? Hoog tijd om deze kosten eens onder de loep te nemen en te gaan optimaliseren. Netwerkcontract.nl helpt u daarbij. De adviseurs bij netwerkcotract.nl kennen de wirwar van regels en mogelijkheden tot kostenbesparing. Ze hebben kennis van het hele spectrum van kostenbepalende factoren en richten zich niet op één onderdeel, dit om sub-optimalisatie te voorkomen. Bent u geïnteresseerd geraakt, wacht dan niet langer, begin direct met besparen en laat netwerkcontract.nl uw mogelijkheden bepalen. Voor bedrijven, scholen, kantoren, overheidsinstellingen, koel- en vrieshuizen of andere grootgebruikers is netwerkcontract.nl een betrouwbare partner in kostenreductie.